Skrbimo za zaposlene

Družini in zaposlenim prijazno podjetje

Petrol je od leta 2010 prejemnik osnovnega in od leta 2014 ponosni lastnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje. V letu 2017 smo prejeli še posebno zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji, saj smo v postopek certificiranja vključeni več kot šest let in smo uspešno opravili drugo končno revizijo s strani zunanjega revizorskega sveta. To pomeni, da smo uspešno implementirali načrtovane ukrepe za lažje usklajevanje službenih in zasebnih obveznosti.

Med prepoznavnejšimi ukrepi so prost dan za starše prvošolčkov na prvi šolski dan, petdnevne aktivne počitnice v naravi s pestrim programom za osnovnošolske otroke, darilni paket za novorojenčke, akcije korporativnega prostovoljstva, možnost izrednega dela od doma, mentorstvo, individualni razvojni načrti in drugo.

Skrb za usklajevanja delovnih in zasebnih obveznosti vidimo kot naložbo za večjo produktivnost, motiviranost in pripadnost zaposlenih. Poleg tega aktivnosti vidimo kot obogatitvene priložnosti za medgeneracijsko sodelovanje ter predstavitev pomembnosti energetike, ekologije in skrbi za okolje tudi našim najmlajšim.

Prostor ustvarjalnosti in inovativnosti

V Petrolovi poslovni stavbi smo odprli tako imenovani Odprti prostor, ki je namenjen delu, komunikaciji, sodelovanju, druženju, ustvarjanju in izobraževanju. Z njim gradimo novo kulturo prostega pretoka informacij, odpiramo in širimo svoja obzorja ter spoznavamo inovativne pristope k delu. Poleg kreativnega dela prostor omogoča tudi sproščen aktivni odmor in ustvarjalni počitek. Prav tako pa v Odprtem prostoru organiziramo številne dogodke, ki se jih lahko udeležijo vsi zaposleni. V letu 2017 smo v Odprtem prostoru organizirali 39 dogodkov in na njih je sodelovalo 800 udeležencev.

Varno delovno okolje

V skupini Petrol se zavedamo, da varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu poleg osnovnega namena zagotavlja tudi zadovoljstvo zaposlenih. Tako si z uvajanjem ustreznih organizacijskih in varnostnih ukrepov nenehno prizadevamo zniževati raven tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov. Vse družbe v skupini Petrol imajo sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. V nove procese in projekte vključujemo najnovejša spoznanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar. Tveganja periodično ocenjujemo in jih z varnostnimi ukrepi ohranjamo na sprejemljivi ravni. Kljub temu, da se delovno okolje zaradi razvoja in uvajanja novih tehnologij in postopkov spreminja, tem spremembam v Petrolu uspešno sledimo in iščemo takšne rešitve, ki so zdravju prijaznejše in za zaposlene bolj varne.

Velik poudarek je namenjen tudi teoretičnemu in praktičnemu usposabljanju zaposlenih, in sicer na področjih varnosti in zdravja pri delu, ergonomije na delovnem mestu, požarne varnosti, varstva okolja, varnega dela s kemikalijami in na področju nudenja prve pomoči.

Zdravo v Petrolu

S projektom 'Zdravo v Petrolu' sodelavce ozaveščamo o pomenu zdravega načina življenja ter kako lahko različne okoliščine na delovnem mestu vplivajo na zdravje in počutje. Za zaposlene izvajamo akcije ozaveščanja o zdravem načinu prehranjevanja ter zdravi gibalni dejavnosti na in izven delovnega mesta. Med drugim organiziramo mnoge športne aktivnosti preko aplikacije 'Sprejmeš izziv?', na katere se lahko prijavijo vsi zaposleni do zapolnitve mest (na primer tek po stopnicah, plezanje po steni, planinski izlet itd.). Vsi zaposleni v družbi Petrol so tudi vključeni v program preventivnih zdravstvenih pregledov. Posebno pozornost posvečamo sodelavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo.

Kakovostno preživljanje prostega časa

V Petrolu zaposlenim omogočamo kakovostno preživljanje prostega časa. V Sloveniji in na Hrvaškem imamo vrsto počitniških objektov, v katerih lahko z družinami preživljamo svoj dopust. Tradicionalno skrbimo tudi za šport, rekreacijo in druge oblike druženja zaposlenih. Primer tega so Petrolove zimske in poletne športne igre, kjer se zaposleni iz cele skupine Petrol pomerijo v različnih športnih disciplinah.

V letu 2017 smo pričeli tudi z izvajanjem projekta Sprejmeš izziv? Z njim skozi celo leto spodbujamo zaposlene, pri izbranih izzivih tudi njihove družinske člane, da se preizkusijo v različnih športnih panogah. Sprejmeš izziv? je program športnorekreacijskih aktivnosti, namenjen spoznavanju različnih športov, neformalnemu druženju s sodelavci ter medsebojnemu spodbujanju med sodelavci k udeležbi, saj aplikacija za prijave na izzive nagovarja k sprejemanju čim več izzivov. Vsak mesec se odvija po en izziv – vsakič v drugi športni panogi. Pri tem so zaposlenim za dosego cilja na voljo prilagojeni strokovni nasveti, vadbeni programi in koordinirani treningi.

Raznolikost in vključevanje

Zaposlovanje pravih strokovnjakov na prava mesta je ključnega pomena za uresničitev naših poslovnih ciljev. V procesu selekcije in izbire zaposlenih vsem kandidatom zagotavljamo enake možnosti ne glede na spol ali druge okoliščine. Vzpostavljeno imamo lastno bazo kandidatov za zaposlitev, ki nam omogoča hitro in učinkovito iskanje kadrov. Z nenehnim usposabljanjem in izobraževanjem skrbimo za razvoj zaposlenih, hkrati pa s tem poskrbimo za nabor internega kadra. Visoka stopnja usposobljenosti omogoča, da zaposleni preko internih razpisov lahko najdejo priložnosti in izzive tudi na novih področjih dela znotraj skupine.