Vračamo družbi

Podpora in pomoč okolju, v katerem poslujemo, je vtkana v našo dolgoročno strategijo rasti. Skupina Petrol v svoje poslovanje in širše družbeno delovanje vključuje skrb za družbena in okoljska vprašanja ter nudi pomoč pri reševanju socialnih problemov. Svojo odgovorno družbeno držo dokazujemo s podporo številnim športnim, kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom.

Ena izmed dobrodelnih akcij, ki nam je res prišla v kri, je tudi vsakoletna krvodajalska iniciativa 'Daruj energijo za življenje'. S tovrstno akcijo že od leta 2011 trajno spodbujamo dosedanje krvodajalce in prispevamo k pridobivanju novih ter hkrati pomagamo pri ozaveščanju Slovencev o pomenu krvodajalstva. Izjemno ponosni smo, da smo lahko prispevali k vzpostavitvi platforme Daruj kri, ki Zavod RS za transfuzijsko medicino povezuje z aktualnimi in bodočimi krvodajalci.

Dobrodelnost usmerjajo in izkazujejo predvsem naši zaposleni. Ob koncu leta 2018 smo že osmič izvedli akcijo Naša energija povezuje, v okviru katere sredstva namesto za nakup poslovnih daril namenimo humanitarni pomoči. Zaposleni na vsakem bencinskem servisu v Sloveniji v svoji okolici poiščejo in predlagajo humanitarni projekt, za katerega vsako leto namenimo po 200 EUR. Na tak način je bilo v sedmih letih doniranih že več kot 500.000 EUR.

Družbi pa z veseljem vračamo tudi z lastnim časom in energijo, kar dokazujemo v akciji 'Teden korporativnega prostovoljstva' s prostovoljno udeležbo na raznolikih dobrodelnih akcijah. V letu 2018 je v programu Vračamo družbi neposredno sodelovalo 72 sodelavcev v desetih delovnih akcijah, ki smo jih poiskali preko Slovenske filantropije. V akcije smo vložili 41 ur dela, polovico jih je prispeval Petrol. Korporativno prostovoljstvo v Petrolu negujemo že peto leto – tudi kot del ukrepov družini prijaznega podjetja.