21.2.2006 - Poročilo o prometu in tečaju z delnico Petrola v januarju 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V januarju 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 43.920 na 43.917.

V strukturi delničarjev v januarju ni prišlo do vidnejših sprememb.

V januarju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 21.178 delnic.

Večji nakupi so bili nakup 2.117 delnic s strani Vizija Holding Ena d.d., 2.042 delnic s strani Hypo Bank d.d. in 1.429 delnic s strani NFD 1 d.d. Večje prodaje pa so bile naslednje: KD Rastko delniški VS je prodal 9.619 delnic, Zvon Ena ID d.d. 1.830 delnic in Buma Universal Fonds 1.300 delnic.

V januarju se je delež tujih delničarjev nekoliko znižal glede na prejšnji mesec in znaša 1,26 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.1.2006 do 31.1.2006 padel iz 71.077 SIT na 69.944 SIT, oziroma za 1,6 %. Povprečni tečaj je v januarju znašal 70.333 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.1.2006 je enotni tečaj zrasel za 307,2 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 31.1.2006 98,87 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 99,83 SIT, če bi investirali v SBI pa bi imeli 100,15 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu januarju znašal 19.942 delnic oziroma 1,4 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v januarju zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Mercatorja, Gorenja in Intereurope.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.1.2006 znašala 145,92 milijarde SIT.

* * *