Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v marcu 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V marcu 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 43.730 na 43.480.

V strukturi delničarjev v marcu ni prišlo do vidnejših sprememb.

V marcu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 134.875 delnic.

Banka Celje d.d. je v treh paketih v marcu skupaj kupila celotno število delnic od Nove KBM d.d. v višini 42.782 delnic, svoje delnice so prodali tudi vsi skladi Infond, kupci pa so bili Vizija Holding in Vizija Holding Ena ter CGP d.d. Del svojih delnic v višini 15.150 je prodal tudi Istrabenz d.d., kupec pa je bila Maksima, delniška ID.

V marcu se je delež tujih delničarjev nekoliko povečal glede na prejšnji mesec in znaša 1,50 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.3.2006 do 31.3.2006 padel iz 70.208 SIT na 70.045 SIT, oziroma za 0,2 %. Povprečni tečaj je v marcu znašal 69.993 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.3.2006 je enotni tečaj zrasel za 307,7 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 31.3.2006 99,02 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 86,68 SIT, če bi investirali v SBI pa bi imeli 95,87 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu marcu znašal 22.021 delnic oziroma 1,54 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v marcu zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Mercatorja, Gorenja in Merkurja.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.3.2006 znašala 146,14 milijarde SIT.

* * *