24.5.2006 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v aprilu 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V aprilu 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 43.480 na 43.359.

V strukturi delničarjev v aprilu ni prišlo do vidnejših sprememb.

V aprilu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 19.487 delnic.

Največji nakupi v aprilu so bili s strani Probanke d.d. v višini 4.348 delnic, družbe Renee Co. v višini 2.565 delnic in Pokojninske družbe A d.d.-kritni sklad v višini 1.406 delnic. Na drugi strani pa so bile večje prodaje delnic: Maksima delniška ID d.d. je prodala 3.071 delnic, Infond Holding d.d. je prodal 1.450 delnic, NLB d.d. je prodala 1.416 delnic, Hypo bank d.d. je prodala 1.139 delnic in VS delniški Evropa Vipa Invest 1.086 delnic.

V aprilu se je delež tujih delničarjev nekoliko povečal glede na prejšnji mesec in znaša 1,56 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.4.2006 do 30.4.2006 padel iz 70.326 SIT na 77.897 SIT, oziroma za 10,8 %. Povprečni tečaj je v aprilu znašal 73.842 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 30.4.2006 je enotni tečaj zrasel za 353,4 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 30.4.2006 110,12 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 101,03 SIT, če bi investirali v SBI pa bi imeli 106,25 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu aprilu znašal 20.394 delnic oziroma 1,51 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v aprilu zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Mercatorja, Krke, Pivovarne Laško in Gorenja.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 30.4.2006 znašala 162,52 milijarde SIT.

* * *