6.6.2006 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v maju 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V maju 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec zvišalo iz 43.359 na 43.492.

V strukturi delničarjev v maju ni prišlo do vidnejših sprememb.

V maju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 102.863 delnic.

Največja preknjižba v maju se izvršila med Novo KBM d.d. kot kupcem in Banko Celje d.d. kot prodajalcem, ki je ponovno v treh paketih vrnila delnice Novi KBM. Drugi večji nakupi v maju so bili s strani Istrabenza d.d. v višini 11.175 delnic, Zvon Ena holdinga d.d. v višini 5.168 delnic in Probanke d.d. v višini 4.918 delnic. Na drugi strani pa so bile večje prodaje delnic: Asset Holder je prodal 8.615 delnic, NFD 1 je prodal 8.562 delnic, NLB d.d. je prodala 6.000 delnic in Krona Senior d.d. 5.689 delnic.

V maju se je delež tujih delničarjev nekoliko znižal glede na prejšnji mesec in znaša 1,3 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.5.2006 do 31.5.2006 zrasel iz 79.224 SIT na 84.566 SIT, oziroma za 6,7 %. Povprečni tečaj je v maju znašal 83.344 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.5.2006 je enotni tečaj zrasel za 392,3 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 31.5.2006 119,54 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 102,48 SIT, če bi investirali v SBI pa bi imeli 108,41 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu maju znašal 43.862 delnic oziroma 3,69 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v maju zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Mercatorja, Gorenja in Luke Koper.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.5.2006 znašala 176,43 milijarde SIT.

* * *