Predavanje predsednika uprave Marka Kryžanowskega na EF 25.5.2006

Energetika svetovni in svetovni in evropski trendi ter evropski trendi ter skupina Petrol kot skupina Petrol kot regionalna energetska regionalna energetska družba

Svetovna energetska gibanja, Energetika in EU, Vloga Petrola na energetskem področju

Priponke
* * *