Sprememba deleža vrednostnih papirjev članov nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Dne 15.06.2006 so bile preknjižene 304 delnice družbe Petrol d.d., Ljubljana v vrednosti 19.925.984,00 tolarjev na račune članov nadzornega sveta družbe v skladu s sklepom 15. skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bila 10.05.2006 in sicer:

Predstavniki kapitala:
- Predsednik nadzornega sveta od 5. aprila 2005: dr. Jože Zagožen 68 delnic in ima po sklenitvi tega posla skupaj 68 delnic, kar predstavlja 0,0033% delež v kapitalu družbe.
- Podpredsednik nadzornega sveta od 5. aprila 2005: Milan Podpečan 34 delnic in ima po sklenitvi tega posla skupaj 34 delnic, kar predstavlja 0,0016% delež v kapitalu družbe.
- Član nadzornega sveta od 5. aprila 2005: Matjaž Gantar 34 delnic in ima po sklenitvi tega posla skupaj 34 delnic, kar predstavlja 0,0016% delež v kapitalu družbe.
- Član nadzornega sveta od 16. julija 2005: Viktor Baraga 21 delnic in ima po sklenitvi tega posla skupaj 21 delnic, kar predstavlja 0,001% delež v kapitalu družbe.
- Član nadzornega sveta od 5. aprila do 30. novembra 2005: Igor Irgolič 30 delnic in ima po sklenitvi tega posla skupaj 30 delnic, kar predstavlja 0,0014% delež v kapitalu družbe.

Predstavniki zaposlenih:
- Član nadzornega sveta od 20 februarja 2001: Ciril Pirš 39 delnic in ima po sklenitvi tega posla skupaj 582 delnic, kar predstavlja 0,0279% delež v kapitalu družbe.
- Član nadzornega sveta od 21. februarja 2005: Samo Gerdin 39 delnic in ima po sklenitvi tega posla skupaj 39 delnic, kar predstavlja 0,0019% delež v kapitalu družbe.
- Članica nadzornega sveta od 21. februarja 2005: Cvetka Žigart 39 delnic in ima po sklenitvi tega posla skupaj 95 delnic, kar predstavlja 0,0046% delež v kapitalu družbe.


Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji