Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Dne 07.07.2006 je član nadzornega sveta Ciril Pirš prodal 30 delnic družbe Petrol d.d., Ljubljana, v vrednosti 3.075.300,00 SIT. Po sklenjenem poslu ima Ciril Pirš v lasti še 552 delnic, kar predstavlja 0,0265% delež v kapitalu izdajatelja.


Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji