Nadzorni svet izvolil novega predsednika in se seznanil s poročilom uprave o poslovanju Skupine Petrol v prvem polletju leta 200

Ljubljana, 4. avgusta Nadzorni svet družbe Petrol je na današnji 20. redni seji za novega predsednika nadzornega sveta izvolil gospoda Viktorja Barago. Seznanil se je tudi s poročilom uprave o poslovanju Skupine Petrol v prvem polletju letošnjega leta.

Poslovanje skupine Petrol v prvem polletju letošnjega leta je bilo z vidika finančnih in fizičnih pokazateljev poslovanja ocenjeno kot zelo uspešno, in sicer tako v primerjavi z lanskim letom kot v primerjavi z načrti.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2006 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 217,7 mrd SIT, kar je 15 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Poslovni izid iz poslovanja je v navedenem obdobju znašal 6,3 mrd SIT, kar je 69 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Celotni poslovni izid je znašal 8,2 mrd SIT, kar je 58 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.
Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 6,5 mrd SIT in je 44 % višji od enakega obdobja lanskega leta.

Družba Petrol d.d. je v prvem polletju leta 2006 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 206 mrd SIT, kar je 19 % več kakor v enakem obdobju lanskega leta. Ustvarjeni čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 4,5 mio SIT, kar je 40 % več kakor v enakem obdobju lanskega leta. Čisti poslovni izid v prvem polletju leta 2006 vključuje 951 mio SIT, ki jih je Petrol d.d. pridobil na podlagi sodbe Višjega sodišča, čisti poslovni izid, realiziran v prvem polletju leta 2005, pa vključuje kapitalski dobiček pri prodaji deleža v NFD v višini 902 mio SIT.

Količinska prodaja proizvodov iz nafte Skupine Petrol je znašala 942 tisoč ton, kar je odstotek več kot je bilo načrtovano in prav tako odstotek več kot v prvem polletju leta 2005. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga so znašali 23,1 mrd SIT, kar je 9 % več od načrtovanih in 10 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Ob izteku prve polovice leta 2006 je maloprodajna mreža Skupine Petrol štela 353 bencinskih servisov; od tega 303 v Sloveniji, 31 v Bosni in Hercegovini, 18 na Hrvaškem in 1 v Srbiji.
Skupina Petrol je v prvem polletju prodala 22.868 tisoč m3 zemeljskega plina, kar je 17 % več kakor v enakem obdobju lani in 7 % več kot je bilo načrtovano. Prav tako je Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2006 prodala 173.786 MWh električne energije, kar je 6 % več kot v enakem obdobju lani in 6 % več kot je bilo načrtovano. V prvem polletju leta 2006 smo kupce oskrbovali prek 1.409 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina in upravljali z 22 koncesijami za oskrbo s plinom.

Viktor Baraga
predsednik nadzornega sveta

Priponke
* * *