Nadzorni svet sprejel in potrdil strateški poslovni načrt Skupine Petrol (2006 – 2010)

Strateški poslovni načrt Skupine Petrol postavlja temelje delovanja Skupine Petrol v obdobju od leta 2006 do leta 2010.

Z oblikovanjem novih strateških ciljev in določanjem novih strategij za njihovo doseganje nadgrajuje razvojne korake, ki jih je skupina naredila v preteklem obdobju, predvsem pa opredeljuje mehanizme, poti in načine, ki bodo Skupini Petrol dali tisti poslovni zagon, ki ga v prihodnjem obdobju nujno potrebuje.

Strateški poslovni načrt Skupine Petrol za obdobje od leta 2006 do leta 2010 je na seji dne 23. avgusta 2006 sprejel in potrdil tudi nadzorni svet družbe Petrol d. d.

Priponke
* * *