Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v juliju 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V juliju 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 43.375 na 43.075.

V strukturi delničarjev v juliju ni prišlo do vidnejših sprememb.

V juliju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 53.667 delnic.

Največji nakupi v juliju so bili: Integral Lendava d.d. 11.036 delnic, Hypo Bank d.d. 8.308 delnic, Istrabenz d.d. 4.000 delnic, Remex International d.o.o. 3.500 delnic in Zvon dva holding d.d. 3.020 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Cogito d.o.o. 7.220 delnic, NFD1 delniški inv. sklad 7.026 delnic, KD Galileo 3.243 delnic in Durox Maribor d.o.o. 3.023 delnic.

V juliju se je delež tujih delničarjev nekoliko zvišal glede na prejšnji mesec in znaša 1,31 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.7.2006 do 31.7.2006 zrasel iz 96.546
SIT na 101.853 SIT, oziroma za 5,5 %. Povprečni tečaj je v juliju znašal 101.036 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.7.2006 je enotni tečaj zrasel za 492,9 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 31.7.2006
143,98 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 110,34 SIT, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 114,29 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu juliju znašal 35.545 delnic oziroma 3,64 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v juliju zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Pivovarne Laško, Luke Koper in Gorenja.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.7.2006 znašala 212,5 milijarde SIT.

* * *