Obvestilo o kvalificiranem deležu Kapitalske družbe PIZ, d.d.

Kapitalska družba PIZ, d.d. nas je na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) obvestila, da je na dan 11.8.2006 imetnica 185.240 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj), kar predstavlja 8,88 % osnovnega kapitala izdajatelja.


Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji