3.11.2006 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v oktobru 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V oktobru 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 42.731 na 42.643.

V strukturi delničarjev v oktobru ni prišlo do vidnejših sprememb.

V oktobru je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 36.385 delnic.
Največji nakupi v oktobru so bili: Privredna banka Zagreb d.d. 4.915 delnic, Banka Celje d.d. 4.000 delnic, Delniški VS Publikum Balkan 2.550 delnic in NLB d.d. 2.532 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Hypo bank d.d. 3.388 delnic, Zlata Moneta I d.d. 3.213 delnic, Renee d.o.o. 2.770 delnic in NFD 1 delniški inv. sklad d.d. 2.690 delnic.

V oktobru se je delež tujih delničarjev nekoliko zvišal glede na prejšnji mesec in znaša 1,74 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.10.2006 do 31.10.2006 zrasel iz 103.370 SIT na 116.428 SIT, oziroma za 12,6 %. Povprečni tečaj je v oktobru znašal 108.476 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.10.2006 je enotni tečaj zrasel za 577,7 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 31.10.2006 164,58 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 115,86 SIT, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 128,45 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu oktobru znašal 30.080 delnic oziroma 3,32 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v oktobru zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Mercatorja in Pivovarne Laško.

V letu 2005 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Gorenja in Luke Koper.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.10.2006 znašala 242,9 milijarde SIT.

* * *