Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v decembru 2006

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 43.920 do konca leta 2005. V decembru 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 42.609 na 42.566.

V strukturi delničarjev v decembru ni prišlo do vidnejših sprememb.

V decembru je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 33.680 delnic.
Največji nakupi v decembru so bili: Bank Austria Creditanstalt AG 5.678 delnic, Publikum Trezor d.o.o. 5.528 delnic, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG 3.590 delnic, Banka Celje d.d. 3.000 delnic in Hrvatska poštanska banka d.d. 1.619 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: NFD 1 d.d. 5.833 delnic, KBT Ljubljana v stečaju 5.528 delnic, Hypo bank d.d. 3.619 delnic, Probanka d.d. 2.700 delnic in VS Probanka globalni naložbe 1.762 delnic.

V decembru se je delež tujih delničarjev zvišal glede na prejšnji mesec in znaša 2,58 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.12.2006 do 31.12.2006 zrasel iz 489,36 EUR (117.270 SIT) na 493,91 EUR (118.361 SIT), oziroma za 0,9 %. Povprečni tečaj je v decembru znašal 503,18 EUR (120.583 SIT). Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.12.2006 je enotni tečaj zrasel za 588,9 %.

Če bi 31.12.2005 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 31.12.2006 167,32 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 132,53 SIT, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 137,86 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu decembru znašal 19.840 delnic oziroma 9,97 milijonov EUR (2,4 milijarde SIT). Po prometnosti je delnica Petrola v decembru zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Luke Koper in Gorenja.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.12.2006 znašala 1,03 milijarde EUR (246,9 milijarde SIT).

* * *