Petrol objavil razpis o prodaji in distribuciji tiska

Ljubljana, 22. februar Petrol je v današnjem časniku Delo objavil razpis za sklenitev pogodbe o prodaji in distribuciji tiska. Družba se je odločila za ta korak na podlagi sprejetih postopkov procesa racionalizacije in optimizacije poslovanja, ki predvidevajo iskanje pogodbenih partnerjev za zagotavljanje enotnih storitev.

Petrol bo s pomočjo javnega razpisa poiskal pogodbenega partnerja za zagotavljanje enotne storitve prodaje vseh vrst tiska Petrolu d.d., Ljubljana in distribucije na vse bencinske servise na celotnem območju Republike Slovenije. Rok za oddajo pisnih ponudb je 45 dni od dneva objave.

Petrol želi s tem korakom centralizirati dejavnost prodaje, distribucije dnevnega tiska in periodike, saj so izkušnje s takim pristopom na drugih prodajnih področjih pozitivne ter prinašajo vrsto organizacijskih in ekonomskih prihrankov. Petrol je podobno naredil že pri večini prodajnih izdelkov na svojih policah, med drugim ima pogodbo s strateškim dobaviteljem, podjetjem Mercator. V tem primeru so se že pokazali prihranki in boljši rezultati poslovanja podjetja na tem področju.

Petrol bo partnerja za prodajo in distribucijo tiska poiskal prek javnega razpisa, čeprav k temu ni zavezan. Želja Petrola je pregledno poslovanje ter pridobivanje čim večjega števila kakovostnih ponudb.

Objavljeni kriteriji razpisa so jasni, Petrol bo izbral najprimernejšega ponudnika s pogajanji med najboljšimi ponudniki. Podrobni pogoji sodelovanja bodo dogovorjeni individualno z izbranim ponudnikom.

* * *