Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v januarju 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V januarju 2007 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec zvišalo iz 42.566 na 42.668.

V strukturi delničarjev v januarju ni prišlo do vidnejših sprememb.

V januarju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 25.132 delnic.
Največji nakupi v januarju so bili: Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG 5.163 delnic, ABN Amro Bank N.V., London Branch 1.573 delnic, Kranjska investicijska družba d.o.o. 1.350 delnic in Bank Austria Creditanstalt AG 1.158 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Factor banka 1.700 delnic, KD Galileo VS 1.675 delnic, Krekov sklad Skala 1.557 delnic, Maksima delniška ID d.d. 1.552 delnic, Hypo bank d.d. 1.035 delnic in Probanka d.d. 1.000 delnic.

V januarju se je delež tujih delničarjev še nekoliko zvišal glede na prejšnji mesec in znaša 3,02 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 3.1.07 do 31.1.2007 zrasel iz 500,60 EUR (119.964 SIT) na 575,36 EUR (137.879 SIT), oziroma za 14,9 %. Povprečni tečaj je v januarju znašal 545,26 EUR (130.667 SIT). Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.1.2007 je enotni tečaj zrasel za 702,6 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 31.1.2007 116,49 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 105,83 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 113,71 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu januarju znašal 30.769 delnic oziroma 16,97 milijonov EUR (4,1 milijarde SIT). Po prometnosti je delnica Petrola v januarju zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Gorenja in Luke Koper.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.1.2007 znašala 1,2 milijarde EUR (287,7 milijarde SIT).

* * *