5.3.2007 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v februarju 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V februarju 2006 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 42.668 na 42.660.

V strukturi delničarjev v februarju ni prišlo do vidnejših sprememb.

V februarju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 19.522 delnic.

Največji nakupi v februarju so bili: Bioproduct d.o.o. 1.510 delnic, NLB d.d. 1.454 delnic, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG 1.340 delnic in Robur Finder AB 1.000 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Vidmar Nevenka 4.130 delnic in Hypo bank d.d. 1.127 delnic.

V februarju se je delež tujih delničarjev še nekoliko zvišal glede na prejšnji mesec in znaša 3,27 odstotka. Delež tujih delničarjev zaenkrat ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.2.07 do 28.2.2007 padel iz 569,63 EUR (136.506 SIT) na 533,33 EUR (127.807 SIT), oziroma za 6,4 %. Povprečni tečaj je v februarju znašal 559,55 EUR (134.090 SIT). Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 28.2.2007 je enotni tečaj zrasel za 644,0 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 28.2.2007
107,98 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 109,89 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 110,89 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu februarju znašal 18.295 delnic oziroma 10,14 milijonov EUR (2,4 milijarde SIT). Po prometnosti je delnica Petrola v februarju zasedla četrto mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Gorenja in Luke Koper.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 28.2.2007 znašala 1,1 milijarde EUR (266,6 milijarde SIT).

* * *