8.5.2007 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v aprilu 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V aprilu 2007 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 42.690 na 42.574.

V strukturi delničarjev v aprilu ni prišlo do vidnejših sprememb.

V aprilu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 33.495 delnic.
Največji nakupi v aprilu so bili: Intersvet d.o.o. 12.252 delnic, Probanka d.d. 2.800 delnic, NFD d.o.o. 2.000 delnic in NFD 1 d.d. 2.000 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Hypo bank d.d. 5.994 delnic, Banka Celje d.d. 4.000 delnic in NLB d.d. 3.576 delnic.

V aprilu se je delež tujih delničarjev nekoliko zvišal glede na prejšnji mesec in znaša 3,41 odstotka. Delež tujih delničarjev zaenkrat ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.4.07 do 30.4.2007 zrasel iz 560,36 EUR (134.285 SIT) na 607,95 EUR (145.689 SIT), oziroma za 8,5 %. Povprečni tečaj je v aprilu znašal 576,67 EUR (138.194 SIT). Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 30.4.2007 je enotni tečaj zrasel za 748,1 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 30.4.2007
123,09 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 181,25 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 136,84 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu aprilu znašal 21.716 delnic oziroma 12,4 milijonov EUR (2,97 milijarde SIT). Po prometnosti je delnica Petrola v aprilu zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Intereurope in Pivovarne Laško.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 30.4.2007 znašala 1,3 milijarde EUR (303,9 milijarde SIT).

* * *