Petrol na prvem mestu na javnem razpisu za ustanovitev skupnega podjetja v Črni Gori

Ljubljana, 31. maj 2007 - Delovna skupina uprave Montenegro Bonusa je obvestila Petrol o rezultatih javnega razpisa za ustanovitev skupnega podjetja. Petrol se je med vsemi ponudniki, ki so sodelovali na razpisu uvrstil na prvo mesto ter bil pozvan k pogajanjem o sklenitvi pogodbe z Montenegro Bonusom.

Petrol je 21. maja letos oddal ponudbo za javni razpis v višini investicij 154,5 milijona evrov, kar je bilo največ med tremi ponudniki. Družba se je na razpis prijavila po tem, ko je septembra lani podpisala pismo o nameri, s katerim sta obe družbi Petrol in Montenegro Bonus izrazili pripravljenost za poslovno sodelovanje na območju Črne Gore in širše regije, ki vključuje tudi Bosno in Hercegovino, Srbijo, Kosovo, Albanijo
in Makedonijo.

Poslovno sodelovanje naj bi teklo predvsem na področju skladiščenja, manipulacije in prodaje naftnih in nenaftnih proizvodov ter pri izgradnji bencinskih servisov, s ciljem povečanja prodaje in kvalitete storitev.

Obe družbi sta izrazili tudi interes za poslovno sodelovanje na področjih elektrike, plina in ekologije.

Petrol je v svoji dolgoročni strategiji razvoja predvidel, da bo postal vrhunski ponudnik celostnih energetskih proizvodov in storitev na območju JV Evrope. Zaradi pričakovanega povečanega povpraševanja ti trgi predstavljajo za Petrol velik razvojni potencial in hkrati možnost pridobitve položaja regionalnega energetskega ponudnika. Prepričani smo, da lahko z Montenegro Bonus, ki ima veliko strokovnega znanja in pozna poslovanje v regiji, dosežemo velike sinergijske učinke.

* * *