Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v maju 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V maju 2007 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 42.574 na 42.522.

V strukturi delničarjev v maju ni prišlo do vidnejših sprememb.

V maju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 28.193 delnic.
Največji nakupi v maju so bili: Intersvet d.o.o. 4.208 delnic, Banka Celje d.d. 3.000 delnic, NFD 1 d.d. 2.010 delnic in Zvon ena ID d.d. 2.000 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: NLB d.d. 3.648 delnic, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG
2.076 delnic in Delniški VS Publikum Balkan 2.000 delnic.

V maju se je delež tujih delničarjev nekoliko zvišal glede na prejšnji mesec in znaša 3,53 odstotka. Delež tujih delničarjev zaenkrat ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 3.5.07 do 31.5.2007 zrasel iz 618,40 EUR (148.193 SIT) na 640,95 EUR (153.597 SIT), oziroma za 3,6 %. Povprečni tečaj je v maju znašal 625,53 EUR (149.902 SIT). Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.5.2007 je enotni tečaj zrasel za 794,1 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 31.5.2007
129,77 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 170,91 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 147,33 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu maju znašal 24.021 delnic oziroma 15,05 milijonov EUR (3,61 milijarde SIT). Po prometnosti je delnica Petrola v maju zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Luke Koper in Pivovarne Laško.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.5.2007 znašala 1,34 milijarde EUR (320,4 milijarde SIT).

* * *