6.7.2007 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v juniju 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V juniju 2007 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 42.522 na 42.489.

V strukturi delničarjev v juniju ni prišlo do vidnejših sprememb.

V juniju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 55.662 delnic.
Največji nakupi v juniju so bili: CGP INVEST d.o.o. 14.000 delnic, Intersvet d.o.o. 9.508 delnic, Istrabenz d.d. 9.320 delnic, Adriatic Slovenica d.d. 4.465 delnic in CGP d.d. 4.450 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Sava d.d. 13.734 delnic, DSU d.o.o. v likvidaciji 8.536 delnic, Bank Austria Creditanstalt AG 5.937 delnic in Adriatic Slovenica d.d. kritno premoženje 4.300 delnic.

V juniju se je delež tujih delničarjev malenkostno znižal glede na prejšnji mesec in znaša 3,2 odstotka. Delež tujih delničarjev zaenkrat ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.6.07 do 29.6.2007 zrasel iz 654,50 EUR (156.844 SIT) na 750,29 EUR (179.799 SIT), oziroma za 14,6 %. Povprečni tečaj je v juniju znašal 683,62 EUR (163.823 SIT). Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 29.6.2007 je enotni tečaj zrasel za 946,6 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 30.6.2007
151,91 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 229,05 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 165,46 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu juniju znašal 33.110 delnic oziroma 22,90 milijonov EUR (5,49 milijarde SIT). Po prometnosti je delnica Petrola v juniju zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Pivovarne Laško, Telekoma Slovenije in Luke Koper.
Ravno tako je delnica Petrola zasedla drugo mesto po prometu v prvih šestih mesecih leta 2007.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 30.6.2007 znašala 1,56 milijarde EUR (375,1 milijarde SIT).

* * *