Marko Kryžanowski prejel priznanje Najmenedžer 2007 JV in srednje Evrope

Sarajevo, 05. julij Predsednik uprave družbe Petrol, d.d., Ljubljana Marko Kryžanowski je na včerajšnji večerni slovesnosti v Sarajevu v Bosni in Hercegovini prejel najvišje menedžersko priznanje Najmenedžer 2007 BiH, jugovzhodne in srednje Evrope. Priznanje podeljujeta že štirinajsto leto zapored Direkcija agencije za izbor najmenedžerja in Evropsko združenje menedžerjev.

Najvišje priznanje Najmenedžer 2007 je predsedniku uprave družbe Petrol Marku Kryžanowskemu izročil dr. Haris Silajdžič, član predsedstva BiH. V obrazložitvi nagrade je strokovna žirija zapisala, da podeljuje Marku Kryžanowskemu najvišje menedžersko priznanje lider regije JV in srednje Evrope za odlično vodenje najuspešnejše družbe v regiji.

Direkcija agencije za izbor najmenedžerja in Evropsko združenje menedžerjev podeljujeta tovrstna priznanja najboljšim podjetjem in zaslužnim posameznikom, ki ustvarijo več kot milijardo evrov prihodkov letno. Letos je bilo za to prestižno nagrado nominiranih okoli dva tisoč menedžerjev iz 12 držav, priznanje pa je dobilo 20 menedžerjev iz BiH, Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Slovenije, Madžarske, Albanije, Avstrije, Nemčije, Makedonije, Litve in Bolgarije.

Kandidate za nagrado lahko nominirajo samo prejšnji dobitniki priznanj in gospodarska združenja, končni izbor in odločitev o nagrajencih pa sprejme posebna žirija, ki jo sestavljajo uspešni gospodarstveniki, prejšnji dobitniki nagrade in ugledni profesorji. Letošnji strokovni žiriji je predsedoval prof. dr. Mustafa Omanović, predsednik organizacijskega odbora pa je bil Pane Škrbić.

Petrol je s svojim podjetjem v Bosni in Hercegovini prisoten že vrsto let. Družba Petrol BH Oil Company d.o.o. iz Sarajeva je bila namreč ustanovljena v začetku leta 1999 in je v stoodstotni lasti Petrola d.d., Ljubljana. Njena glavna dejavnost je veleprodaja in maloprodaja tekočih in plinskih goriv ter sorodnih proizvodov. Leta 2006 je družba v maloprodaji in veleprodaji prodala 116.112 ton proizvodov iz nafte, in s tem presegla načrt za 14 odstotkov. Družba je v letu 2006 prodala za 1,79 milijona evrov dopolnilnega asortimenta (prehrana, avtomaterial, ) in realizirala za 231.000 evrov drugih prihodkov iz poslovanja. S tem je ustvarila 101,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid je znašal 1,735 milijona evrov, kar predstavlja veliko 165 odstotno preseganje načrta za leto 2006. Družba Petrol BH Oil Company d.o.o. je imela konec leta 2006 33 bencinskih servisov.

* * *