Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v juliju 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V juliju 2007 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 42.489 na 42.002.

V sami strukturi delničarjev v juliju ni prišlo do vidnejših sprememb. Glavna sprememba je bilo povečanje lastniškega deleža Istrabenza d.d. na 11,29% do konca julija.

V juliju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 212.164 delnic.
Največji nakupi v juliju so bili: Istrabenz d.d. 145.862 delnic, Julius Fond d.d. in Julius k.d.d. 37.096 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: NFD 1 d.d. 39.300 delnic, Nova KBM d.d. 27.400 delnic, KD Galileo 19.235 delnic, KD ID d.d. 14.039 delnic in Adriatic Slovenica d.d. 11.245 delnic.

V juliju se je delež tujih delničarjev malenkostno znižal glede na prejšnji mesec in znaša 3,04 odstotka. Delež tujih delničarjev zaenkrat ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 2.7.07 do 31.7.2007 zrasel iz 752,76 EUR na 952,48 EUR, oziroma za 26,5 %. Povprečni tečaj je v juliju znašal 858,95 EUR. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.7.2007 je enotni tečaj zrasel za 1.228,7 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 31.7.2007
192,84 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 286,29 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 179,24 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu juliju znašal 62.071 delnic oziroma 53,43 milijonov EUR. Po prometnosti je delnica Petrola v juliju zasedla prvo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Luke Koper in Pivovarne Laško.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.7.2007 znašala 1,99 milijarde EUR.

* * *