Petrol d.d., Ljubljana začel postopke za objavo prevzemne ponudbe za ciljno družbo Istrabenz, holdinška družba, d.d.

Ljubljana, 14. september 2007
Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 30. seji pooblastil upravo družbe, da izvede vse potrebne postopke za prevzemno ponudbo, z določenim prevzemnim pragom, za nakup delnic ciljne družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper, vse v skladu z ZPre-1.

Viktor Baraga
predsednik nadzornega sveta

* * *