Petrol Plin na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju

Celje 12. september Petrol se bo med 12. in 19. septembrom predstavil na največji tovrstni prireditvi v Sloveniji na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Svojo dejavnost bo v hali L predstavila hčerinska družba Petrol Plin d.o.o.

Osnovna dejavnost družbe je oskrba s plinastimi gorivi, aktivna pa je tudi na področju izgradnje in upravljanja plinovodnih omrežij, načrtuje, gradi in skrbi za omrežja zemeljskega in utekočinjenega naftnega plina, postavlja plinohrame ter plinske postaje za individualne, komercialne in industrijske uporabnike. Skupina Petrol upravlja z 22 koncesijami za oskrbo s plinom, konec junija 2007 pa je kupce oskrbovala tudi s pomočjo 1.661 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina.

Tradicionalni Mednarodni obrtni sejem - MOS ni le največja sejemska in poslovna prireditev v Sloveniji, že vrsto let se uvršča tudi med največje tovrstne sejemske prireditve v tem delu Evrope. MOS so si za odskočno desko na trge JV Evrope izbrali številni tuji in domači razstavljavci, zato utrjuje svojo vlogo poslovnega stičišča med državami članicami EU in državami JV Evrope.

* * *