3.10.2007 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v septembru 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V septembru 2007 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 41.603 na 41.307.

V septembru je Istrabenz ponovno povečal delež in ima konec septembra 299.545 delnic oziroma 14,36% delež. Sama lastniška struktura po segmentih se ni bistveno spremenila.

V septembru je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 75.749 delnic.
Največji nakupi v septembru so bili: Istrabenz d.d. 55.002 delnic, KD Rastko 4.445 delnic in KD Galileo 4.184 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Privredna banka Zagreb d.d. 8.597 delnic, Vzajemni sklad Primus 6.663 delnic in Publikum Trezor d.o.o. 6.606 delnic.

V septembru se je delež tujih delničarjev znižal glede na prejšnji mesec in znaša 2,29 odstotka. Delež tujih delničarjev zaenkrat ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 3.9.07 do 28.9.2007 padel iz 1.001,34 EUR na 986,82 EUR, oziroma za 1,5 %. Povprečni tečaj je v septembru znašal 983,92 EUR. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 28.9.2007 je enotni tečaj zrasel za 1.277 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 28.9.2007 199,80 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 315,90 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 189,45 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu septembru znašal 21.954 delnic oziroma 21,67 milijonov EUR. Po prometnosti je delnica Petrola v septembru zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Gorenja, Telekoma Slovenije in Mercatorja.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 28.9.2007 znašala 2,06 milijarde EUR.

* * *