Obvestilo o pomembnem deležu v skladu z ZTFI

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Ur.l. RS, št. 67/07, 573. člen) družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Istrabenz, d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper nas je v skladu s prvim odstavkom 573. člena ter 118. in 123. člena ZTFI, dne 12.10.2007 obvestil, da je na dan 11.10.2007 imetnik 309.505 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj), kar predstavlja 14,84 % osnovnega kapitala izdajatelja.

To obvestilo bo od dneva te objave objavljeno tudi na spletni strani družbe
www.petrol.si.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Ljubljana, 12. oktober 2007

* * *