Prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba za odkup delnic družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello - Godina 2, Koper, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 171/176/AG-07-(339) z dne 09.10.2007.

Priponke
* * *