Nadzorni svet potrdil poročilo uprave o poslovanju skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2007

Ljubljana, 20. november 2007 - Nadzorni svet družbe Petrol je na današnji 32. redni seji obravnaval in potrdil poročilo uprave o poslovanju skupine Petrol v prvih devetih mesecih letošnjega leta.

Poslovanje skupine Petrol v prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo ocenjeno kot uspešno, saj so pozitivni učinki višje prodaje na nekaterih segmentih presegli negativne učinke pri prodaji nekaterih energentov zaradi tople zime.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2007 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 1,5 mrd EUR, kar je 5 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja je v navedenem obdobju znašal 45,2 mio EUR, kar je 15 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 46,3 mio EUR in je od čistega poslovnega izida realiziranega v prvih devetih mesecih leta 2006 višji za 16 %.

Petrol d.d. je v prvih devetih mesecih leta 2007 realiziral čiste prihodke od prodaje v višini 1,4 mrd EUR, kar je 1 % več kakor v enakem obdobju lanskega leta. Realiziran čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 43,5 mio EUR, kar je 34 % več kakor v enakem obdobju lanskega leta.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2007 prodala 1,48 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 2 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Skupina Petrol je prodala 15 % več pogonskih goriv (motornih bencinov in dieselskega goriva) kot v enakem obdobju lanskega leta, zaradi tople zime pa je bilo prodano manj kurilnega olja ekstra lahkega kot lani v enakem obdobju.

Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga so znašali 190 mio EUR, kar je 22 % več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Število bencinskih servisov znaša ob koncu septembra leta 2007 376, od tega 307 v Sloveniji, 36 v Bosni in Hercegovini, 30 na Hrvaškem in 3 v Srbiji.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih prodala 24.143 tisoč m3 zemeljskega plina in 251.329 MWh električne energije. V obravnavanem obdobju je skupina Petrol upravljala s 24 koncesijami za oskrbo s plinom, konec septembra 2007 pa je kupce oskrbovala tudi prek 1.723 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina.

Viktor Baraga
predsednik nadzornega sveta

Ljubljana, 20. november 2007

Priponke
* * *