Obvestilo o pomembnem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Ur.l. RS, št. 67/07) družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Ljubljana, 12. november 2007 - Istrabenz, d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper nas je skladno z določbami 118., 123. in 134. člena ZTFI, dne 12.11.2007 obvestil, da je na dan 12.11.2007 imetnik 313.452 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj), kar predstavlja 15,02 % osnovnega kapitala izdajatelja.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

* * *