Petrol prejel nagrado časnika Finance v tekmovanju za najboljše letno poročilo

Ljubljana, 7. november 2007 Petrol je za svoje Letno poročilo za leto 2006 prejel nagrado za drugo najboljše letno poročilo v skupnem seštevku točk med vsemi družbami in za drugo mesto v skupnem seštevku točk med družbami, ki uporabljajo MSRP (mednarodne standarde računovodskega poročanja). Na letošnjem že tradicionalnem tekmovanju - osmem po vrsti - v organizaciji časnika Finance je sodelovalo vrsto uglednih podjetij in finančnih ustanov.

Letna poročila je ocenjevala 6-članska komisija, ki je podelila dve glavni nagradi družbam, ki uporabljajo in ki ne uporabljajo MSRP, ter sedem drugih nagrad. Najboljša letna poročila so bila lani napisana v naslednjih delniških družbah; Krki, Petrolu, Telekomu Slovenije, Savi, Merkurju, Mercatorju in Pošti Slovenije. Letno poročilo mora na razumljiv in pregleden način izkazovati resničen ter pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja, izidov in načrtov v skladu z veljavnimi predpisi. Vse te zahteve Petrolova letna poročila izpolnjujejo že vrsto let.

Dr. Tatjana Horvat, predsednica komisije za ocenjevanje letnih poročil je ob podelitvi nagrad povedala: »Namen že tradicionalnega tekmovanja poslovnega dnevnika Finance in akcije Najboljše letno poročilo je ustvarjati pogoje za nacionalno in mednarodno primerljivost ter preglednost letnih poročil. S svojo udeležbo dvigujete kakovostno raven priprave svojega letnega poročila in sledite zahtevam o razkritjih na podlagi spreminjajočih domačih ter mednarodno primerljivih pravil ter kulture njihove priprave.«

Mag. Alenka Vrhovnik Težak, članica uprave za finance družbe Petrol je ob tem dejala: »Osrednje sporočilo letnega poročila je bila organska rast Skupine Petrol. Petrol je velika vendar prilagodljiva družba in skupina, ki velikost nadgrajuje z inovativnostjo ter sistematično skrbjo za okolje. Narava poslovanja temelji na zanesljivosti, gradnji zaupanja in trajni organski širitvi dejavnosti. S pomočjo strateškega povezovanja pa postajamo vedno pomembnejši regionalni partner na območju JV Evrope. Petrol namreč deluje na več tujih trgih, v 8 državah in ima v skupini že 25 podjetij. Petrol, kot družba, ki kotira v prvi borzni kotaciji, izredno natančno sledi vsem zakonskim in etičnim načelom pri komuniciranju s finančnimi in vsemi ostalimi javnostmi. Odličnost komuniciranja z njimi je izrednega pomena za doseganje visoko postavljenih poslovnih ciljev. Z odprtim komuniciranjem tudi zlahka dokazujemo odlično poslovno kondicijo in samozavest družbe Petrol pri udejanjanju vizije in strategije. Priprava letnega poročila družbe je multidisciplinaren projekt v katerem sodelujejo vsi deli in poslovne veje podjetja. Z njegovo pripravo imamo že dolgoletne izkušnje in s ponosom lahko povemo, da je celoten proces izdelave simbol poslovne odličnosti naše družbe.«

* * *