Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v oktobru 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V oktobru 2007 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 41.307 na 40.829.

V oktobru je Istrabenz ponovno povečal delež in ima konec oktobra 309.505 delnic oziroma 14,84% delež. Sama lastniška struktura po segmentih se ni bistveno spremenila.

V oktobru je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 120.007 delnic.
Največji nakupi v oktobru so bili: Vizija holding d.d. 18.912 delnic, Vizija holding ena d.d. 17.833 delnic in Istrabenz d.d. 9.960 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: Intersvet d.o.o. 32.146 delnic, SCT d.d. 8.500 delnic in Probanka d.d. 3.000 delnic. Poleg tega so imeli preknjižbe še KD Galileo, KD Rastko in Mešani VS Modra kombinacija, vendar se jim delež ni bistveno spremenil.

V oktobru se je delež tujih delničarjev znižal glede na prejšnji mesec in znaša 2,25 odstotka. Delež tujih delničarjev zaenkrat ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.10.07 do 30.10.2007 padel iz 980,73 EUR na 959,99 EUR, oziroma za 2,1 %. Povprečni tečaj je v oktobru znašal 957,66 EUR. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 30.10.2007 je enotni tečaj zrasel za 1.239 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 30.10.2007
194,37 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 250,73 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 182,79 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu oktobru znašal 20.374 delnic oziroma 19,39 milijonov EUR. Po prometnosti je delnica Petrola v oktobru zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Mercatorja in Gorenja.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 30.10.2007 znašala 2,0 milijarde EUR.

* * *