4.12.2007 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v novembru 2007

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 42.566 do konca leta 2006. V novembru 2007 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 40.829 na 40.490.

V novembru je Istrabenz ponovno povečal delež in ima konec novembra 329.474 delnic oziroma 15,79% delež. Sama lastniška struktura po segmentih se ni bistveno spremenila.

V novembru je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 33.999 delnic.
Največji nakupi v novembru so bili: Istrabenz d.d. 19.969 delnic, NFD 1 d.d. 7.288 delnic in Vizija holding ena d.d. 2.272 delnic. Na drugi strani so bili največji prodajalci: KD Galileo 8.471 delnic, Hrvatska poštanska banka d.d. 4.147 delnic, KD Rastko 3.711 delnic, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG 3.065 delnic in Mešani VS Modra kombinacija 2.050 delnic.

V novembru se je delež tujih delničarjev znižal glede na prejšnji mesec in znaša 1,81 odstotka. Delež tujih delničarjev zaenkrat ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 2.11.07 do 30.11.2007 padel iz 969,14 EUR na 924,72 EUR, oziroma za 4,6 %. Povprečni tečaj je v novembru znašal 937,13 EUR. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 30.11.2007 je enotni tečaj zrasel za 1.190 %.

Če bi 31.12.2006 investirali 100 EUR v delnico Petrola bi imeli 30.11.2007 187,22 EUR, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 230,99 EUR, če bi investirali v SBI20 pa bi imeli 174,13 EUR.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu novembru znašal 32.657 delnic oziroma 31,30 milijonov EUR. Po prometnosti je delnica Petrola v novembru zasedla drugo mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Telekoma Slovenije, Merkurja in Mercatorja.

V letu 2006 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili samo z delnicami Krke, sledijo pa jim delnice Mercatorja, Telekoma Slovenije in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 30.11.2007 znašala 1,93 milijarde EUR.

* * *