Petrol podpisal sporazum za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri

V sklopu Blejskega vodnega festivala je v četrtek, 13. junija 2019, Petrol skupaj s predstavniki vlade in gospodarstva podpisal sporazum za uresničitev cilja 6 Agende 2030 za trajnostni razvoj Združenih narodov, ki zahteva, da se vsem zagotovi dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

Odločitev pristopa k sporazumu je kot predstavnik in podpisnik Petrola obrazložil Jože Torkar, direktor Energetskih in okoljskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju: »Eden izmed pomembnih delov Petrola so energetski sistemi, na področju katerih danes preko 500 zaposlenih ustvarja že več kot 25 odstotkov dodane vrednosti celotnega poslovanja družbe. Delujemo regionalno na področju JV Evrope. Naša glavna strategija je pomagati transformirati regijo v nizkoogljično družbo. Izvajamo projekte učinkovite rabe energije in vode, ukvarjamo se tudi z vodnim krogom in proizvajamo energijo iz obnovljivih virov. Podpiramo vse iniciative, ki se dogajajo na to temo, sodelujemo in soustvarjamo tovrstne projekte, saj želimo aktivno premikati stvari naprej v regiji.«

Jože Torkar ob podpisu sporazuma za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri

Poleg Petrola so sporazum za uresničitev cilja 6 Agende 2030 za trajnostni razvoj Združenih narodov podpisali še predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavniki podjetij Pivovarna Laško Union, Steklarna Hrastnik, Park Škocjanske jame, Turizem Bled in zavod Blejski vodni festival. Podpisniki sporazuma se zavedajo pomembnosti uresničevanja cilja 6, ki zahteva, da je trajnostni razvoj del politike organizacij in je podprt z ustreznimi dokumenti, ki zagotavljajo identifikacijo ter njihovo operativno izvajanje v poslovnih procesih. Podjetja se s podpisom zavezujejo tudi, da o trajnostnem razvoju ozaveščajo zaposlene in spodbujajo k uresničevanju vse člene v svoji vrednostni verigi ter ostale zasebne in javne deležnike, s katerimi iščejo skupne rešitve ter sodelovanja z namenom učinkovitejšega uresničevanja cilja 6.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj Združenih narodov je bila sprejeta na zasedanju vrha OZN 25. septembra 2015. Vlada Republike Slovenije je po sprejetju Agende 2030 proces načrtovanja, doseganja in spremljanja napredka uresničevanja njenih ciljev tesno vezala v Strategijo razvoja Slovenije do 2030 in prve rezultate uresničevanja Agende 2030, že leta 2017 predstavila na političnem forumu za trajnostni razvoj v New Yorku. Slovenija je tako s svojim pristopom ter primeri dobrih praks postala pozitiven zgled v svetu.

* * *
Prejšnja Naslednja