Družba Petrol vstopa na trg daljinske energetike v Rusiji

Predsednika Vlade RS Marjana Šarca je na obisku v Ruski federaciji, med 10. in 11. septembrom 2019, spremljala izbrana gospodarska delegacija, katere del je bila tudi družba Petrol. Ta bo v sodelovanju z družbo T Plus grupa sodelovala pri projektih optimizacije sistemov za daljinsko ogrevanje v Rusiji, prvi projekt bo potekal v mestu Iževsk Z družbo Schneider electric (SE) Rusija pa bo družba Petrol vzpostavila specializirano programsko opremo in informacijsko podporo avtomatiziranemu nadzornemu sistemu za dobavo toplote v Ekaterinburgu.

Družba Petrol je največji ponudnik celovitih energetskih in okoljskih rešitev v JV Evropi ter partner krožnega gospodarstva za prehod v nizkoogljično družbo. Strateški cilji ruske vlade so usmerjeni v učinkovito rabo primarnih energentov in povečanje učinkovitosti obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja in vodooskrbe. Glavne dejavnosti družbe Petrol bodo tako obsegale optimizacijo sistemov daljinskega ogrevanja, optimizacijo proizvodnje in distribucijo pitne vode. Strokovnjaki Petrola bodo skrbeli za optimizacijo operativnih stroškov (Opex), investicij (Capex), povečanje učinkovitosti sistemov, zmanjšanje izgub v teh, digitalno transformacijo in digitalizacijo navedenih sistemov ter upravljanje sistemov v realnem času.

Predsednik družbe Petrol, mag. Tomaž Berločnik, je ob tej priložnosti povedal: »Zastavljene cilje družbe Petrol uresničujemo z aktivnim razvojem decentralizirane proizvodnje energije in okolju prijaznih virov, razvojem pametnih mest, tovarn in omrežij s ciljem oblikovanja ponudbe trajnostnih in konkurenčnih energetskih in okoljskih rešitev po meri odjemalcev. Na prvo mesto smo tako postavili učinkovitost in optimizacijo visoko tehnoloških okoljskih rešitev. Našo sedanjost v največji meri krojijo projekti digitalizacije infrastrukture daljinskih ogrevanj in vodovodnih sistemov, končni cilj pa je zmanjšanje ogljičnega odtisa in boljši svet za nas in generacije, ki sledijo«.

Memorandum o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana na projektih optimizacije sistemov za daljinsko ogrevanje v Rusiji

Glavni cilj memoranduma je vzpostavitev partnerstva in razvoj dolgoročnega, učinkovitega in vzajemno koristnega sodelovanja med T Plus grupo, ki je največje zasebno rusko podjetje za proizvodnjo toplote in električne energije ter družbo Petrol d.d., Ljubljana, ki resno vstopa na dotični trg v Rusiji. Skupni cilj memoranduma je tako izvajanje sporazumov o tehnični in poslovni optimizaciji daljinskega ogrevanja v regijah, kjer je T Plus grupa prisotna.

Petrol je tako ponudil znanje, izkušnje in rešitve na področju razvoja in uvajanja visoko učinkovitih, energetsko varčnih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti sistemov za oskrbo s toploto. To se sklada z interesi družbe T+ grupa, ki se zavzema za praktično izvajanje obsežnega programa za povečanje energetske učinkovitosti v Ruski federaciji. Prvi projekt, ki bi bil predmet sodelovanja, je optimizacija proizvodnje in porabe toplote v sistemu daljinskega ogrevanja v mestu Iževsk.

Sodelovanje družb Schneider electric (SE) Rusija in Petrol d.d., Ljubljana

Družba Petrol d.d., Ljubljana bo nastopila v vlogi izvajalca del, povezanih z vzpostavitvijo specializirane programske opreme, razvojem in izvedbo informacijske podpore avtomatiziranemu nadzornemu sistemu za dobavo toplote, prav tako pa bo upravljala dotične sisteme v četrtem največjem ruskem mestu Ekaterinburg. V mestu, ki predstavlja eno od regij, v kateri deluje T plus grupa,  bo družba Schneider electric (SE) Rusija izvajala projekt avtomatiziranega sistema za nadzor procesov v sistemu daljinskega ogrevanja, od proizvodnega vira do odjemalcev.

Cilj projekta je optimizacija in povečanje obratovalne učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja v Ekaterinburgu. Gre za zahteven projekt in kompleksen sistem, ki potrebuje nenehno optimalno toplotno-hidravlično upravljanje. Pomembna je predvsem ustrezna toplotna obremenitev sistema, ki zadostuje zahtevanim kazalnikom kakovosti dobavljenih energetskih virov. Delovanje sistema je na dolgi rok odvisno od večih dejavnikov: načina delovanja toplotno sprejemnih instalacij porabnikov, vremenskih razmer, načinov delovanja toplotnih virov in nastajajočih tehničnih napak na objektih ogrevalnih omrežij. Družba Petrol d.d., Ljubljana bo v sklopu projekta implementirala rešitev za optimalno zasnovo prenove in optimalno upravljanje sistema - optimizacija distribucije toplote s predvidevanjem toplotne obremenitve omrežja in optimizacijo temperature omrežja.
Sestavni del sodelovanja družb je Schneider electric (SE) Rusija in Petrol d.d., Ljubljana je tudi sporazum, ki ureja vzpostavitev medsebojno poslovnih odnosov med obema družbama in nadaljnji razvoj pogojev sodelovanja.

* * *
Prejšnja Naslednja