Z energetskimi prenovami v Kranju na novo zaživelo 22 stavb

Mestna občina Kranj je pred dobrim letom dni podpisala pogodbo s konzorcijem družb Petrol, Domplan Kranj in Gorenjske elektrarne Kranj, s katerim je bilo sklenjeno javno – zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti Mestne občine Kranj. 10. septembra 2019 so bili predstavljeni že prvi rezultati energetskih prenov, in sicer v prostorih Osnovne šole Helene Puhar v Kranju. S tem projektom je občina zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za 1.321 ton letno, kar je količina, ki jo letno vsrka 65.000 dreves oziroma 150 ha gozda. Letni zajamčeni prihranek tako znaša približno 400.000 evrov.

Učinkovita raba energije je eden izmed ključnih ciljev energetskih prenov stavb. Največji izziv prihodnosti je, kako zagotoviti naraščajoče potrebe po energiji ter hkrati zmanjšati škodljive vplive na okolje. V sklopu omenjenih energetskih prenov je Mestna občina Kranj skupaj s konzorcijem družb Petrol, Domplan Kranj in Gorenjske elektrarne Kranj prenovili 22 stavb. Od tega jih je bilo 10 celovito prenovljenih, šest stavb delno, v preostalih šestih stavbah pa so uvedli sistem upravljanja z energijo. Skupna ogrevana površina stavb, ki so bile energetsko prenovljene obsega 68.450 m2. Energetske prenove so se izvajale v letih 2018 in 2019. Pogodbena doba pa je 15 let.

Obseg projekta

V projektu je konzorcij družb prenovil 13.300 m2 fasad, zamenjanih je bilo 5.200 m2 oken in vrat, prenovljenih 12.300 m2 streh oziroma podstrešij, prenovljene 4 plinske kotlovnice, vgrajene toplotne črpalke na 8 stavbah in prenovljene 3 toplotne podpostaje, vgrajeni dve visoko učinkoviti klimatski napravi za prezračevanje stavb, nameščenih približno 2.770 LED luči oziroma zamenjanih 6.000 fluorescentnih sijalk z LED sijalkami, nameščenih 620 termostatskih ventilov. V vseh 22 stavbah je bil nameščen sistem energetskega upravljanja, ki omogoča optimizacijo energetskih sistemov.

Projekt energetskih prenov je bil pripravljen in izveden v skladu z določili Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 Ministrstva za infrastrukturo ter je vključeval kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014 – 2020.

Spodbuden podatek za okolje

Ob otvoritvi rezultatov energetskih prenov je Janez Grošelj, direktor področja Energetski in okoljski sistemi, povedal: »Petrol se je v svoji viziji do leta 2022 zavezal trajnostnemu razvoju, zato so projekti energetske sanacije, ki potekajo v partnerstvih z občinami za družbo Petrol izjemnega pomena.«. K tem besedam se je pridružil še Jože Torkar, direktor Energetskih rešitev za javni in komercialni sektor, ki je izpostavil: »Mestna občina Kranj je pionir na področju energetskega pogodbeništva, saj smo s prvim projektom energetske prenove stavb začeli leta 2001«.

Jurij Gerbec iz podjetja Petrol, ki je v imenu konzorcija javnosti predstavil projekt, je izpostavil, da se po prenovi v vseh stavbah zagotavlja optimalna raba energije in vode ob doseganju ustreznih standardov udobja. »V konkurenčnem dialogu z Mestno občino Kranj smo poiskali investicijsko optimalne rešitve za energetsko prenovo in poskrbeli za celoten proces energetske prenove, kar partnerjem omogoča prihranke na energiji in denarju.«

Župan Mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, je poudaril, da skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 2.473.000 kWh, oziroma približno 400.000 EUR (brez DDV) letno. »To pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 1.321 ton letno, kot ga na leto vsrka 65.000 povprečnih dreves oziroma 150 ha gozda, kar je res izjemno spodbuden podatek za naše okolje,« je dodal.

Na dogodku otvorili šolsko igrišče, ki je zaživelo s pomočjo Janeza Štrosa

V sklopu predstavitve sanacij je župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec skupaj z ravnateljem Osnovne šole Helene Puhar Janezom Cudermanom in slikarjem Janezom Štrosom predal v uporabo novo igrišče za tamkajšnje učence. Šolsko zunanje igrišče je šola pridobila s pomočjo Janeza Štrosa in njegovega projekta »Tudi ti si Angel«. Še pred igriščem je šola s pomočjo slikarja dobila multisenzorno sobo in čutno pot. Vrednost vseh naštetih projektov je nekaj več kot 20 tisoč evrov.

Zakaj projekti energetske prenove?

Projekti energetske prenove stavb imajo zmagovalne učinke na vseh straneh, tako za sodelujoče partnerje, kot za končne uporabnike. V Petrolu s skrbjo za celoten proces energetske prenove partnerjem prihranijo čas in denar. Z zagotavljanjem prenove z optimalnimi stroški in minimalnimi okoljskimi obremenitvami pa zagotovijo optimalno rabo energije in vode ter želeno udobje v objektu. Zavedajo se, da bodo samo s skupnim sodelovanjem pri upravljanju z viri ohranili naš planet tudi za naslednje generacije.

* * *
Prejšnja Naslednja