30. skupščina delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana – Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda

Uprava družbe na podlagi prejete zahteve od delničarjev VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d. in VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d. za dopolnitev dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, sklicane za 12.12.2019, objavlja dopolnjen čistopis dnevnega reda 30. skupščine delničarjev.

Zahteva za dodatno točko dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 30. skupščine delničarjev sta priložena.

 

Priloga: Obvestilo delničarjem o zahtevi, s čistopisom dnevnega reda in celotnim tekstom zahteve delničarjev

 

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji