Obvestilo v zvezi z nekaterimi objavami finančnih podatkov v medijih

Informacije, povzete v javno razkritem pravnem mnenju odvetniške pisarne Čeferin z dne 24. 10. 2019, se nanašajo na višino investicij in dolgoročnih virov financiranja skupine Petrol po različnih delovnih gradivih, ki sta jih obravnavala uprava in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana v mesecu oktobru 2019. Nobeno od obravnavanih gradiv ni bilo potrjeno s strani nadzornega sveta, zato ne predstavlja spremembe Strateškega poslovnega načrta 2018 - 2022, niti ne pomeni odstopa od višine investicij ter dolgoročnih virov financiranja, razkritih v tem strateškem poslovnem načrtu.

Določene informacije v medijih, ki se nanašajo na potencialne investicijske projekte, so netočne in predstavljajo zgolj ugibanja, ki jih družba Petrol d.d., Ljubljana ne komentira. Vse odločitve v zvezi z investicijskimi projekti družbe Petrol d.d. Ljubljana predstavljajo poslovno skrivnost in jih bo družba komunicirala deležnikom skladno z zahtevami relevantnih predpisov.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji