Nadzorni svet je potrdil plan poslovanja za leto 2020

Ljubljana, 12. december 2019 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 34. seji obravnaval ter potrdil plan poslovanja skupine Petrol za leto 2020.

Poleg tega Petrol d.d., Ljubljana obvešča zainteresirane javnosti, da so člani nadzornega sveta Sašo Berger, Metod Podkrižnik, Sergij Goriup, Mladen Kaliterna, Igo Gruden, Zoran Gračner, Alen Mihelčič in Robert Ravnikar podpisali posebno izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v Prilogi B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Nadzorni svet je na podlagi razkritij v izjavah vseh članov nadzornega sveta in dodatnih pojasnil članov ocenil, da razkritja o morebitnih nasprotjih interesov niso take narave, da bi lahko vplivala na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje katerega koli člana nadzornega sveta.

Izjave bodo objavljene na spletni strani družbe.                 

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji