Energetsko sanirali mariborski Dijaški dom Lizike Jančar

Leta 1977 je bil Dijaški dom Lizike Jančar edini dekliški dom v Mariboru in najsodobnejši v takratni Jugoslaviji, danes pa je to dijaški dom za dijake in dijakinje, ter od torka, 28. januarja 2020, še uradno povsem energetsko prenovljen dom.

V sklopu projekta, ki je trajal od junija do oktobra 2019, je bila izvedena sanacija celotnega ovoja stavbe z vgradnjo toplotne izolacije, zamenjava stavbnega pohištva, izolacija strehe ter stropa nad neogrevano kletjo. Obenem se je demontirala dotrajana kotlovnica na kurilno olje, objekt pa so priklopili na daljinsko ogrevanje Energetike Maribor z vgradnjo sodobne toplotne postaje za ogrevanje in sanitarno toplo vodo. Za enakomerno ogrevanje so se vgradili termostatski ventili ter izvedlo hidravlično uravnoteženje. Razsvetljava se je sanirala z vgradnjo energetsko učinkovitih LED svetlobnih izvorov. Vzpostavilo se je tudi energetsko upravljanje, preko katerega bo zagotovljeno doseganje želenih prihrankov energije.

Vrednost projekta znaša 1,5 milijonov evrov, pri čemer je Petrol, kot zasebni partner, prispeval 780 tisoč evrov. Koncesija se podeljuje za obdobje 15-ih let.  Z energetsko obnovo bo prihranjenih 510 megavatnih ur električne in toplotne energije. "To v denarju pomeni 94.000 evrov letnih prihrankov. V okoljskih parametrih pa je to 150 ton manj izpuščenega ogljikovega dioksida v ozračje, to je toliko kot letno vsrka 6700 dreves," je o energetski obnovi povedal Jože Torkar, direktor Energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju.

Petrol ima dolgoletne izkušnje z energetskim pogodbeništvom. Že v letu 2017 so bile izvedene celovite energetske sanacije objektov v občinah Ljubljana, Novo Mesto, Črnomelj in Hrastnik. Za ožji javni sektor je zaključen objekt CŠOD Bohinj ter projekt energetske sanacije sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. V letu 2018 je bil izveden projekt v Metliki, v Slovenski Bistrici ter konzorciju štajerskih občin, zaključena je bila tudi energetska sanacija drugega dela v Mestni občini Ljubljana. V letu 2019 so bili zaključeni projekti v občinah Kostanjevica, Šmarje pri Jelšah, Mestni občini Maribor, Idriji, konzorciju občin Kidričevo, Slovenska Bistrica ter Mestni občini Kranj ter na upravni stavbi Šmarje pri Jelšah.

* * *
Prejšnja Naslednja