33. skupščina delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana – Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana na podlagi prejete zahteve delničarja Slovenski državni holding, d.d. za dopolnitev dnevnega reda 33. skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, sklicane za 22.4.2021, objavlja z njihovim predlogom dopolnjen čistopis dnevnega reda 33. skupščine delničarjev.

Priloge: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda, čistopis dnevnega reda 33. skupščine delničarjev in glede na podano zahtevo dopolnjeno gradivo, so priloženi dokumenti.

 
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 02.04.2021

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji