Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana prejel odstopno izjavo bodočega člana nadzornega sveta Branka Bračka

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je danes, dne 25. 3. 2021 prejel odstopno izjavo bodočega člana nadzornega sveta Branka Bračka, ki bi po imenovanju na 32. skupščini 28. 12. 2020, nastopil 4-letni mandat dne 11. 4. 2021.

Od 11. 4. 2021 dalje tako sestava nadzornega sveta ne bo popolna in bo do imenovanja še enega člana nadzornega sveta na skupščini, nadzorni svet deloval v 8-članski sestavi.

Sašo Berger
Predsednik nadzornega sveta
Datum: 25.03.2021

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji