Družba Petrol je z nakupom hrvaške družbe Crodux izvedla največje enkratno povečanje prodajnih mest v svoji celotni zgodovini

Družba Petrol d.d., Ljubljana je po izpolnitvi odložnih pogojev zaključila nakup 100-odstotnega poslovnega deleža v hrvaški družbi Crodux Derivati Dva d.o.o. Nakupna cena za 100-odstotni poslovni delež znaša 191,7 mio EUR, hkrati pa bo Petrol d.d., Ljubljana prevzel tudi neto finančni dolg do bank v višini 19,2 mio EUR. Nakup in refinanciranje prevzetih dolgov je financiran z mednarodnim sindiciranim posojilom v višini 200 mio EUR, ki ga je organizirala banka NLB d.d. skupaj s Privredno Banko Zagreb d.d. Skupina Petrol s tem utrjuje položaj drugega največjega ponudnika proizvodov iz nafte na Hrvaškem. S skupno 204 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 % na 23 %.

Največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine Petrol

Prevzem družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. je največja akvizicija družbe Petrol d.d., Ljubljana v zadnjih desetih letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine Petrol. S tem prevzemom je skupina Petrol pridobila 93 bencinskih servisov. S skupno 204 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 % na 23 %. V regiji JV Evrope pa ima skupina Petrol tako skupaj 594 prodajnih mest. Ocenjen EBITDA družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. za leto 2021 je 37 mio EUR (brez vpliva IFRS16). Nakup družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. je skladen s strategijo skupine Petrol 2021 – 2025, ki za leto 2025 predvideva, da bo v maloprodajni mreži 627 sodobnih prodajnih mest namenjenih celoviti oskrbi kupcev »na poti«. Razvejana maloprodajna mreža bo predstavljala pomembno konkurenčno prednost tudi v prihodnje, saj pri njenem razvoju upoštevajo nove energente za pogon vozil, trende v mobilnosti in nakupne navade njihovih strank. Zaključku transakcije sledi integracija družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. v skupino Petrol, ki ji bo sledila združitev prevzete družbe z družbo Petrol d.o.o., Zagreb, kar bo predvidoma zaključeno do konca leta 2022.

»Danes je za Petrol izjemno pomemben dan. Skupina Petrol se je povečala na več kot 6.000 predanih, srčnih in z znanjem podkovanih zaposlenih. Vsem novim sodelavkam in sodelavcem v družbi Crodux Derivati Dva d.o.o. izrekamo iskreno dobrodošlico v naši in zdaj tudi njihovi skupini Petrol. Zelo dobro vemo, da so zaposleni srce vsakega podjetja in verjamemo, da bomo skupaj ne le večji, temveč tudi močnejši in boljši. S povezovanjem dveh močnih znamk bomo strankam, pa tudi zaposlenim in delničarjem, ponudili najboljše obeh svetov in kot vodilni partner v energetski tranziciji še naprej gradili v prihodnost usmerjen ekosistem trajnostnih, predvsem pa sodobnih in digitaliziranih storitev. Tako načrtujemo prenos dobrih praks, s čimer želimo do leta 2025 postati vodilni ponudnik goriv in trajnostnih energetskih rešitev na Hrvaškem. Ta je z današnjim prevzemom namreč postala naš drugi dom,« pojasnjuje Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Ivan Čermak, lastnik in ustanovitelj družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. je povedal: »Družba Crodux Derivati Dva d.o.o. sodi med najpomembnejše prodajalce proizvodov iz nafte na hrvaškem trgu. V osmih letih smo za skoraj polovico povečali maloprodajno mrežo sodobnih bencinskih servisov. Z visoko kakovostjo pogonskih goriv, z raznovrstnim izborom trgovskega blaga in storitev ter z bogato gostinsko ponudbo smo ustvarili širok krog zvestih kupcev. Več kot 1.100 visoko motiviranih zaposlenih je pomembno prispevalo k temu, da je Crodux prepoznan kot zaupanja vreden partner. S Petrolom nas povezujejo enake vrednote in usmerjenost v zagotavljanje vrhunskih proizvodov in storitev za naše stranke, zato sem prepričan, da bo tudi združeno podjetje uspešno poslovalo.«

Družba Crodux Derivati Dva d.o.o. do združitve z družbo Petrol d.o.o. ostaja samostojna gospodarska družba. Združeno podjetje bo drugi največji ponudnik proizvodov iz nafte na Hrvaškem, skupni prihodki od prodaje (s trošarinami) družb Petrol d.o.o., Zagreb  in Crodux Derivati Dva d.o.o. bi za leto 2020 znašali okoli 1 mrd EUR, kar bi ga uvrščalo med največja podjetja na Hrvaškem. 

V skupini Petrol želijo biti prva izbira za nakupe "na poti", kar dosegajo z zagotavljanjem odlične uporabniške izkušnje. Z združitvijo družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. z družbo Petrol d.o.o. se bodo temu cilju na hrvaškem trgu še bolj približali. Kupcem bo skupna, široka maloprodajna mreža na strateških lokacijah še bolj približala dostopnost njihovih proizvodov in storitev ter pritegnila še nove kupce. Na hrvaškem trgu bodo zaenkrat nastopali z obema močnima, prepoznavnima blagovnima znamkama. Njihovim strankam so na voljo visoko kakovostna pogonska goriva, širok nabor trgovskega blaga in storitev ter dobra gostinska ponudba. V skupini Petrol veliko pozornost namenjajo razvoju sodobnih pogonskih goriv, zato so v letu 2021 na trg lansirali novo generacijo Q Max goriv, ki zagotavljajo nižjo porabo, večjo energetsko učinkovitost in zniževanje emisij. Širijo in razvijajo mrežo polnilnic za električna vozila. 

V skupini Petrol se zavedajo, da so visoko motivirani in usposobljeni zaposleni ključni za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Njihove aktivnosti na področju izobraževanja, razvoja in nagrajevanja omogočajo realizacijo potencialov, krepitev strokovnih in osebnih kompetenc, spodbujajo sodelovanje in usmerjenost k doseganju ciljev. »Veseli in počaščeni smo, da se nam bodo pridružili sodelavci iz družbe Crodux Derivati Dva d.o.o., s katerimi si bomo delili izkušnje in znanja. V združenem podjetju si bo tako več kot 2.100 zaposlenih naše razširjene družine prizadevalo za zagotavljanje odlične uporabniške izkušnje naših strank,« pove Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol. 

Načrt poslovanja skupine Petrol za leto 2021 ne vključuje poslovnih rezultatov družbe Crodux Derivati Dva d.o.o., ki pa bodo v konsolidirane izkaze skupine Petrol v letu 2021 vključeni v zadnjem kvartalu poslovnega leta 2021. Ocenjujejo, da se bo EBITDA skupine Petrol v letu 2021 na ta račun povečal za 10 mio EUR.

Z osredotočenostjo v osnovno dejavnost v strateškem obdobju do leta 2025 Petrol ohranja svojo konkurenčnost, hkrati pa preusmerja svoje zmogljivosti v energetsko tranzicijo. Segment prodaje proizvodov iz nafte in trgovskega blaga, ki predstavlja največji del EBITDA skupine Petrol, ima v naslednjih letih še vedno potencial rasti, predvsem v širši regiji JV Evrope in kot tak omogoča večanje investicij v obnovljive vire energije za zeleno prihodnost. »Skladno s strategijo skupine Petrol 2021-2025 bomo na hrvaškem trgu preko prodajne mreže širili portfelj strank na področju energentov in storitev energetske tranzicije ter hkrati investirali v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov,« še dodaja Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol.
 

Podpis Petrol Crodux

Podpis Petrol Crodux

* * *
Prejšnja Naslednja