Atet d.o.o.

Družba Atet d.o.o. se ukvarja z dajanjem lahkih motornih vozil v najem in zakup.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Robert Surina, Tomaž Novak

Dejavnost družbe

V  decembru  2019  je  družba  Petrol  d.d.,  Ljubljana,  postala  lastnica  72,96-odstotnega poslovnega deleža družbe Atet d.o.o. Z 12. januarjem 2023 Petrol d.d., Ljubljana, prevzame še 23,04 odstotka poslovnega deleža družbe Atet d.o.o. in postane 96-odstotni lastnik družbe Atet  d.o.o.  (100  odstotkov  glasovalnih  pravic).  Njena  osnovna  dejavnost  je  dajanje  lahkih motornih vozil v najem in zakup (kratkoročni najem vozil, izvajanje prevozov z voznikom in podporne storitve mobilnosti).  
 
V letu 2022 je družba ustvarila prihodke od prodaje v višini 3,5 mio EUR. Čisti poslovni izid je v letu 2022 znašal 410,0 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 299,2 tisoč EUR. Kapital družbe je 31. decembra 2022 znašal 2,6 mio EUR.

Kontakt

Atet d.o.o.

Devova ulica 6A, 1000 Ljubljana