Crodux derivati dva d.o.o.

Dejavnost podjetja predstavlja maloprodaja in veleprodaja naftnih derivatov na območju Hrvaške.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Boris Antolovič

Dejavnost družbe

V oktobru 2021 je Petrol d.d., Ljubljana, po izpolnitvi odložnih pogojev zaključil nakup 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi Crodux Derivati Dva d.o.o. S prevzemom družbe Crodux Derivati Dva d.o.o. je skupina Petrol na Hrvaškem pridobila 93 bencinskih servisov. Dejavnost podjetja predstavlja maloprodaja in veleprodaja naftnih derivatov na območju Hrvaške. Od vstopa dalje poteka intenzivna integracija procesov in uvajanje poslovne politike poslovanja matične družbe. V zadnjih treh mesecih leta 2021 je družba Crodux Derivati Dva d.o.o. prodala 161,0 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP. V zadnjih treh mesecih leta 2021 so ustvarili 174,5 mio EUR prihodkov od prodaje. 163,4 mio EUR prihodkov od prodaje je družba ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 11,1 mio EUR s prodajo trgovskega blaga in storitev. Čisti poslovni izid, ustvarjen v zadnjih treh mesecih leta 2021 je znašal - 4,2 mio EUR. 

V četrtem kvartalu v letu 2021 je družba ustvarila EBITDA 2,4 mio EUR. Normaliziran EBITDA ob izključitvi enkratnih stroškov znaša 7,3 mio EUR in je nekoliko nižji od napovedanega, zaradi vpliva regulacije cen naftnih derivatov.

Kapital družbe je 31. decembra 2021 znašal 38,5 mio EUR.

Kontakt

Crodux derivati dva d.o.o.

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, Hrvaška