Intrade energija d.o.o. Sarajevo

Družba se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo električne energije.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Direktor, Suvad Bajrić

Dejavnost družbe

S pripojitvijo družbe IG Investicijski inženiring, d.o.o., družbi Petrol d.d., Ljubljana, je družba Intrade energija d.o.o. Sarajevo postala odvisna družba Petrola d.d., Ljubljana. Družba se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo električne energije. V letu 2019 je ustvarila prihodke od prodaje v višini 825,9 tisoč EUR. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal -398,6 tisoč EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal -397,6 tisoč EUR.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal -1,6 mio EUR.

Kontakt

INTRADE ENERGIJA d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo