Petrol d.o.o.

Petrol d.o.o. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov, proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga na Hrvaškem.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Boris Antolovič

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.o.o. je 100-odstotna lastnica družbe Petrol javna rasvjeta d.o.o. in 75-odstotna lastnica družbe Adria-Plin d.o.o., ki jo je pridobila z nakupom pravic in sredstev družbe Crodux plin d.o.o. V septembru 2019 je skupina Petrol Zagreb v družbi Crodux Plin d.o.o., prevzela del poslovanja, povezan z utekočinjenim naftnim plinom, januarja 2020 pa še poslovanje z električno energijo. Skupina Petrol Zagreb se ukvarja s prodajo proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na Hrvaškem. V letu 2020 je skupina Petrol Zagreb prodala 648,3 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 5 odstotkov manj kot v letu 2019. V letu 2020 je skupina Petrol Zagreb skupno ustvarila 380,0 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 28 odstotkov manj kot v letu 2019. Razlog so predvsem nižje cene in nižja prodaja proizvodov iz nafte, kar je posledica ukrepov omejevanja gibanja, ki so jih države sprejele za zajezitev pandemije ter padca gospodarske aktivnosti, ki ga je povzročila pandemija (več o vplivih pandemije v poglavju Analiza uspešnosti poslovanja in vpliv pandemije na poslovanje skupine Petrol v letu 2020). 322,6 mio EUR prihodkov od prodaje je družba ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 57,4 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Skupina je v letu 2020 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 27,3 mio EUR, kar je 2,6 mio EUR manj kot v letu 2020. Čisti poslovni izid skupine v letu 2020 je znašal 21,2 mio EUR, kar je 3,2 mio EUR manj kot v letu 2019. Ob koncu leta 2020 je skupina Petrol Zagreb imela 110 bencinskih servisov.

Kapital skupine je 31. decembra 2020 znašal 184,0 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o.

Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb