Petrol d.o.o.

Petrol d.o.o. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov, proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga na Hrvaškem.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Boris Antolovič

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.o.o. je 100-odstotna lastnica družbe Petrol javna rasvjeta d.o.o. in 75-odstotna lastnica družbe Adria-Plin d.o.o, ki jo je pridobila z nakupom pravic in sredstev družbe Crodux Plin d.o.o. V septembru 2019 je skupina Petrol Zagreb v družbi Crodux Plin d.o.o. prevzela del poslovanja, povezan z utekočinjenim naftnim plinom, januarja 2020 pa še poslovanje z električno energijo. Skupina Petrol Zagreb se ukvarja s prodajo proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na Hrvaškem. V letu 2019 je skupina Petrol Zagreb prodala 680,4 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 11 odstotkov več kot v letu 2018. V letu 2019 je skupina Petrol Zagreb skupno ustvarila 736,7 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 1 odstotek več kot v letu 2018, od tega je 645,8 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 59,5 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Skupina je v letu 2019 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 29,9 mio EUR, kar je 16,8 mio EUR več kot v letu 2018. Čisti poslovni izid skupine v letu 2019 je znašal 24,4 mio EUR, kar je 14,6 mio EUR več kot v letu 2018. Ob koncu leta 2019 je skupina Petrol Zagreb imela 110 bencinskih servisov.

Družba Dubrovnik Plin d.o.o. se je avgusta 2019 pripojila družbi Petrol d.o.o.

Kapital skupine je 31. decembra 2019 znašal 165,4 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o.

Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb