Petrol d.o.o.

Petrol d.o.o. se ukvarja s prodajo naftnih derivatov, proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga na Hrvaškem.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Boris Antolovič

Dejavnost družbe

Družba Petrol d.o.o. je 100-odstotna lastnica družb Dubrovnik Plin d.o.o. in Petrol javna rasvjeta d.o.o. Skupina Petrol Zagreb se ukvarja s prodajo proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na Hrvaškem. V letu 2018 je skupina Petrol Zagreb prodala 611,1 tisoč ton proizvodov iz nafte in UNP, kar je 3 odstotke manj kot v letu 2017. V letu 2018 je skupina Petrol Zagreb skupno ustvarila 727,4 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2017, od tega je 606,5 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 54,4 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Skupina je v letu 2018 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 13,1 mio EUR, kar je 9 odstotkov več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid skupine v letu 2018 je znašal 9,8 mio EUR, kar je 20 odstotkov več kot v letu 2017. Skupina Petrol Zagreb je imela ob koncu leta 2018 107 bencinskih servisov.

Kapital skupine je 31. decembra 2018 znašal 139,7 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o.

Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb