Petrol d.o.o. Beograd

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga v Srbiji.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Željko Bjelan (do 31. julija 2018), Uroš Bider (od 1. avgusta 2018)

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev v Srbiji. Količinska prodaja proizvodov iz nafte in UNP je v letu 2018 znašala 66,4 tisoč ton, kar je 96 odstotkov več kot leto prej. V letu 2018 je družba Petrol d.o.o. Beograd skupno ustvarila 89,1 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 15 odstotkov več kot v letu 2017, od tega je 81,7 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 2,9 mio
EUR s prodajo trgovskega blaga. Družba je v letu 2018 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 595,1 tisoč EUR, kar je 46 odstotkov več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid družbe je v letu
2018 znašal 568,4 tisoč EUR, kar je 9 odstotkov več kot leto prej. Ob koncu leta 2018 je imela družba Petrol d.o.o. Beograd 12 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2018 znašal 27,5 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o., Beograd

Rakovica Patrijarha Dimitrija 12v, Beograd 11100, Srbija