Petrol d.o.o. Beograd

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga v Srbiji.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider

Dejavnost družbe

Družba Petrol Beograd d.o.o. je v letu 2020 postala 100-odstotna lastnica družb Petrol LUMENNIS PB d.o.o. Beograd in Petrol LUMENNIS VS d.o.o. Beograd, ki se v Srbiji v mestih Priboj in Vrbas ukvarjata s projekti javne razsvetljave. Osnovna dejavnost družbe Petrol d.o.o. Beograd je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev v Srbiji. Količinska prodaja proizvodov iz nafte in UNP je v letu 2020 znašala 86,9 tisoč ton, kar je na nivoju preteklega leta. V letu 2020 je družba Petrol d.o.o. Beograd skupno ustvarila 44,6 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 27 odstotkov manj kot v letu 2019. Razlog so predvsem nižje cene in nižja prodaja proizvodov iz nafte, kar je posledica ukrepov omejevanja gibanja, ki so jih države sprejele za zajezitev pandemije ter padca gospodarske aktivnosti, ki ga je povzročila pandemija (več o vplivih pandemije v poglavju Analiza uspešnosti poslovanja in vpliv pandemije na poslovanje skupine Petrol v letu 2020). 40,6 mio EUR prihodkov od prodaje je skupina ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 4,0 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Družba je v letu 2020 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 2,8 mio EUR, kar je 1,2 mio EUR več kot v letu 2019. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2020 znašal 2,2 mio EUR, kar je 772,9 tisoč EUR več kot leto prej. Ob koncu leta 2019 je skupina Petrol Beograd imela 15 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2020 znašal 29,1 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o., Beograd

Rakovica Patrijarha Dimitrija 12v, Beograd 11100, Srbija