Petrol d.o.o. Beograd

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte in drugega trgovskega blaga v Srbiji.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Uroš Bider

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je prodaja proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev v Srbiji. Količinska prodaja proizvodov iz nafte in UNP je v letu 2019 znašala 87,2 tisoč ton, kar je 31 odstotkov več kot leto prej. V letu 2019 je družba Petrol d.o.o. Beograd skupno ustvarila 111,3 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 25 odstotkov več kot v letu 2018, od tega je 106,1 mio EUR prihodkov od prodaje ustvarila s prodajo proizvodov iz nafte in UNP ter 4,0 mio EUR s prodajo trgovskega blaga. Družba je v letu 2019 realizirala poslovni izid iz poslovanja v višini 1,7 mio EUR, kar je 1,1 mio EUR več kot v letu 2018. Čisti poslovni izid družbe je v letu 2019 znašal 1,4 mio EUR, kar je 831,1 tisoč EUR več kot leto prej. Ob koncu leta 2019 je družba Petrol d.o.o. Beograd imela 14 bencinskih servisov.

Kapital družbe je 31. decembra 2019 znašal 29,1 mio EUR.

Kontakt

Petrol d.o.o., Beograd

Rakovica Patrijarha Dimitrija 12v, Beograd 11100, Srbija