Petrol LPG d.o.o. Beograd

Družba se na srbskem trgu ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Miljko Vlačić (od 13. aprila 2020), Uroš Bider (od 1. januarja 2021), Bojan Kocić (do 31. decembra 2020)

Dejavnost družbe

Družba Petrol LPG d.o.o., ki je bila ustanovljena februarja 2013, je 100-odstotni lastnik družbe Tigar Petrol d.o.o. Družba se na srbskem trgu ukvarjata s prodajo UNP. V juliju 2016 je bila ustanovljena družba Petrol LPG HIB d.o.o., ki je prav tako v 100-odstotni lasti družbe Petrol LPG d.o.o. Družba se ukvarja s prodajo UNP na trgu Bosne in Hercegovine.

V letu 2020 je skupina Petrol LPG prodala 78,1 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 19 odstotkov manj kot v letu 2019. V letu 2020 je skupina Petrol LPG realizirala 36,2 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 26 odstotkov manj kot leto prej. Razlog so predvsem nižje cene in nižja prodaja proizvodov iz nafte, kar je posledica ukrepov omejevanja gibanja, ki so jih države sprejele za zajezitev pandemije ter padca gospodarske aktivnosti, ki ga je povzročila pandemija (več o vplivih pandemije v poglavju Analiza uspešnosti poslovanja in vpliv pandemije na poslovanje skupine Petrol v letu 2020). Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2020 znašal 1,8 mio EUR, kar je 18 odstotkov manj kot v letu 2019. Čisti poslovni izid leta 2020 je znašal 1,6 mio EUR, kar je 17 odstotkov manj kot v letu 2019.

Kapital skupine je 31. decembra 2020 znašal 10,9 mio EUR.

Kontakt

Petrol LPG d.o.o. Beograd

Patrijarha Dimitrija 12v, 11090 Beograd