Petrol LPG d.o.o. Beograd

Družba se na srbskem trgu ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Bojan Kocić

Dejavnost družbe

Družba Petrol LPG d.o.o., ki je bila ustanovljena februarja 2013, je 100-odstotni lastnik družbe Tigar Petrol d.o.o. Družbi se na srbskem trgu ukvarjata s prodajo utekočinjenega naftnega plina. V juliju 2016 je bila ustanovljena družba Petrol LPG HIB d.o.o., ki je ravno tako v 100-odstotni lasti družbe Petrol LPG d.o.o. Družba se ukvarja s prodajo utekočinjenega naftnega plina na trgu Bosne in Hercegovine. V letu 2018 je skupina Petrol LPG prodala 86,2 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 8 odstotkov več kot v letu 2017. V letu 2018 je skupina Petrol LPG realizirala 60,9 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 19 odstotkov več kot leto prej. Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2018 znašal 1,6 mio EUR, kar je 43 odstotkov več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid leta 2018 je znašal 1,3 mio EUR, kar je 34 odstotkov več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 659,9 tisoč EUR.

Kapital skupine je 31. decembra 2018 znašal 7,5 mio EUR.

Kontakt

Petrol LPG d.o.o. Beograd

Patrijarha Dimitrija 12v, 11090 Beograd